ชื่อผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
   
   
 
 

วิธีการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ MIS
  กรอกชื่อผู้ใช้งานด้วย เลขบัตรประชาชน
และรหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิด(พ.ศ.) 8 หลัก หรือเป็นรหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้Copy Right © 2012 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร