รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นายวัลลภ ทองอ่อน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30
นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด