รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางปาณิสรา จรัสวิญญู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย100
นายฉัตรชนก จรัสวิญญู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0
นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย0

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด