รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นายวัลลภ ทองอ่อน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด