รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาวโอกาม่า จ่าแกะ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย0
นายวิทยา คามุณี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย12
นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย12
นายจำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย12

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด