รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายพิษณุ บุญนิยม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย33
นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรองหัวหน้าโครงการวิจัย33
นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย33

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด