รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย25
นายนันทิพัฒน์ เพ็งแดง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรองหัวหน้าโครงการวิจัย25
นางสาวตรรกพร สุขเกษม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นางสาวสุคนธ์ธา พุ่มเมือง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด