รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางณัฐรดา วงษ์นายะ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย16
นายประจักษ์ กึกก้อง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย14
นางสาวธัญรดี บุญปัน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย14
นายประพล จิตคติ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย14
นางสาวพิมพ์นารา บรรจง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย14
นางปาณิสรา จรัสวิญญู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย14
นายฉัตรชนก จรัสวิญญู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย14

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด