รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายพิษณุ บุญนิยม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30
นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด