รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายธีรศิลป์ กันธา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย50
นางสาวอังคณา ตาเสนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นายพิริยะ กาญจนคงคา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด