รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายฉัตรชนก จรัสวิญญู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นางปาณิสรา จรัสวิญญู บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30
นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ช่วยผู้วิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด