รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย25
นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นางสาวรัษฏากร วินิจกุล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25
นายสุขเกษม ขุนทอง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด