รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยประเภทนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสุวภัทร หนุ่มคำ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการวิจัย40
นางสาวตรรกพร สุขเกษม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30
นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด