รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : บันทึกเชิญประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการสำหรับทุกหน่วยงานและใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดที่ 7.3
วันที่ : 24 มิถุนายน 2556 
จาก : admin


รายละเอียด :
บันทึกเชิญประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
      
หน้าแรก  | รายการข่าว