รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : ประกาศ!! เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านระบบ MIS
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558 
จาก : นายเสกสรรค์ ทองนาค


รายละเอียด :
เนื่องจากประสบปัญหาการลืมรหัสผ่านระบบ MIS เป็นจำนวนมาก ทีมพัฒนาระบบจึงได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรูปแบบใหม่
เพื่อให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น
ท่านที่ต้องการเข้าสู่ระบบ MIS สามารถสอบถามรหัสผ่านได้ที่ ทีมพัฒนาระบบ (1563) และงานการเจ้าหน้าที่ ( 1102, 1105)

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน
1. ลงชื่อเข้าระบบด้วยรหัสผ่านใหม่
2. คลิกลิ้งค์ข้อความ "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ที่ด้านมุมบนขวา
3. กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่
4. คลิกปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน"

จากนั้นท่านจะสามารถเข้าระบบโดยใช้รหัสผ่านที่ท่านตั้งใหม่ได้ทันที
      
หน้าแรก  | รายการข่าว