รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : คู่มือการต่อสัญญาจ้าง ผ่านระบบ MIS
วันที่ : 3 มิถุนายน 2557 
จาก : นายเสกสรรค์ ทองนาค


รายละเอียด :
ดาวน์โหลดคู่มือการต่อสัญญาจ้างผ่านระบบ MIS ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลวิธีการต่อสัญญาจ้าง หรือปัญหาการต่อสัญญาจ้างได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ โทร.1105, 1102
งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (MIS) โทร.1563
      
หน้าแรก  | รายการข่าว