รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาและบุคลากร เข้าประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ รอบ 12 เดือน
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2559 
จาก : saksun


รายละเอียด :
แจ้งนักศึกษาและบุคลากร เข้าประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอน
<<<< คลิกเพื่อเข้าประเมิน ด้านการเรียนการสอน >>>>
2. ด้านการวิจัย
<<<< คลิกเพื่อเข้าประเมิน ด้านการวิจัย >>>>
3. ด้านบริหารการจัดการ
<<<< คลิกเพื่อเข้าประเมิน ด้านบริหารการจัดการ >>>>
4. ด้านการเงิน
<<<< คลิกเพื่อเข้าประเมิน ด้านการเงิน >>>>
      
หน้าแรก  | รายการข่าว