รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : คู่มือการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร (สำหรับผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรระดับคณะ)
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559 
จาก : saksun


รายละเอียด :
ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร (สำหรับผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรระดับคณะ) ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร

ติดต่อสอบถามข้อมูลวิธีการต่อสัญญาจ้าง หรือปัญหาการต่อสัญญาจ้างได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ โทร.1105, 1102
งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (MIS) โทร.1563
      
หน้าแรก  | รายการข่าว