รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : คู่มือการใช้งานระบบบุคลากร (ระดับส่วนกลาง)
วันที่ : 18 มีนาคม 2556 
จาก : saksun


รายละเอียด :
เป็นเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบุคลากร (ระดับส่วนกลาง) MIS

ดาวน์โหลดเอกสารระดับส่วนกลาง
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (MIS) โทร.1563
      
หน้าแรก  | รายการข่าว