รายละเอียดข่าว
หัวข้อ : รวมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ MIS
วันที่ : 1 สิงหาคม 2559 
จาก : saksun


รายละเอียด :
รวมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ MIS โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
- คู่มือการใช้งานระบบ MIS API >>>คลิก<<<
- คู่มือการเข้าใช้งานระบบบุคลากร (ระดับบุคคล) API >>>คลิก<<<
- คู่มือการต่อสัญญาจ้าง ผ่านระบบ MIS >>>คลิก<<<
- คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS >>>คลิก<<<
- คู่มือการใช้งานระบบงานอาคารสถานที่ (ระดับคณะ) >>>คลิก<<<
- คู่มือการใช้งานระบบงานวิจัย (ระดับคณะ) >>>คลิก<<<
- คู่มือการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร (สำหรับผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรระดับคณะ) >>>คลิก<<<
- คู่มือการใช้งานระบบบุคลากร (ระดับส่วนกลาง) >>>คลิก<<<
- คู่มือการใช้งานระบบงานวิจัย (ระดับส่วนกลาง) >>>คลิก<<<
- คู่มือการใช้งานระบบงานอาคารสถานที่ (ระดับส่วนกลาง) >>>คลิก<<<
      
หน้าแรก  | รายการข่าว